Kommentar om ändringar i Wienkonventionen

I förra veckan skrev vi om förändring i Wienkonventionen. Peter Larsson på Transportstyrelsen och svensk representant i UNECE WP.1 har skickat följande kommentar som vi tackar för.

Det är riktigt att en ändring beslutats i 1968 års konvention om vägtrafik, den s.k. Wienkonventionen. Konventionen innehåller trafikregler för att underlätta internationell vägtrafik. Ett land som anslutit sig till konventionen förbinder sig också att säkerställa att den nationella vägtrafiklagstiftningen överensstämmer med konventionens regler. Det är UNECE WP.1 som ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den konventionen.Den ändring som beslutats och som träder i kraft i 23 mars 2016 är en ändring av artikel 8 i konventionen. Ändringen är markerad i fet stil:

Article 8

Drivers
1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.
2. It is recommended that domestic legislation should provide that pack, draught or saddle animals, and, except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds, or flocks, shall have a driver.
3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical and mental condition to drive.
4. Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for driving the vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving.
practice by learner drivers in conformity with domestic legislation.
5. Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals.
(a) Vehicle systems which influence the way vehicles are driven shall be deemed to be in conformity with the first sentence of this paragraph and with paragraph 1 of Article 13, when they are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to international legal instruments concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles (fordonsreglemente utarbetat inom UNECE WP.29, egen kommentar).
(b) Vehicle systems which influence the way vehicles are driven and are not in conformity with the aforementioned conditions of construction, fitting and utilization, shall be deemed to be in conformity with the first sentence of this paragraph and with
paragraph 1 of Article 13, when such systems can be overridden or switched off by the driver.
6. A driver of a vehicle shall at all times minimize any activity other than driving.
Domestic legislation should lay down rules on the use of phones by drivers of vehicles. In any case, legislation shall prohibit the use by a driver of a motor vehicle or moped of a hand-held phone while the vehicle is in motion.

Sammanfattningsvis kan sägas att om ett tekniskt system i fordonet som påverkar hur fordonet framförs är godkänt enligt ett reglemente utarbetat av WP.29 så anses föraren ha kontroll över fordonet. Om det inte är godkänt enligt ett sådant reglemente så ska systemet kunna stängas av.

Ändringen är främst inriktad mot de förarstöds- och ”nödsystem” som finns idag på marknaden. Det är därför viktigt att understryka att konventionen fortfarande kräver att varje fordon i rörelse ska ha en förare (artikel 8.1) och att föraren ska minimera alla aktiviteter förutom körning (artikel 8.6). UNECE WP.1 arbetar dock intensivt med att ändra konventionen för att möjliggöra högre nivåer av automatisering.

Artikelförfattaren nämner något om fordonsförordning 79 vilket jag tror avser reglemente 79 som förvaltas av UNECE WP.29. Det pågår arbete med utveckla detta reglemente men det har inte att göra med ändringen av Wienkonventionen. Det är möjligt att det arbete som pågår med det reglementet förenklas genom ändringen i Wienkonventionen. Det är något som i så fall Anders Gunneriusson hos oss på Transportstyrelsen kan redogöra för. Han är svensk representant i WP.29.