Kinas nya färdplan

I samband med World Intelligent Connected Vehicles Conference 2020 som hölls under veckan presenterade kinesiska National Innovation Center of Intelligent and Connected Vehicles en nationell färdplan för uppkopplade automatiserade fordon: Roadmap for Intelligent-Connected Vehicles 2.0 [1]. 

Den nya färdplanen förfinar definitioner och taxonomin för uppkopplade och automatiserade fordon samt ger en nulägesanalys inom området. Den presenterar också övergripande utvecklingsmålet, visionen och milstolparna för teknikutvecklingen under perioden 2021-2035. 

I grova drag är visionen att det kinesiska ekosystemet för uppkopplade och automatiserade fordon ska färdigutvecklas fram till år 2035 och att storskalig kommersialisering kommer att uppnås. Planen är att regelverket ska utvecklas för att möjliggöra detta och myndigheterna överväger att lätta på det nationella regelverket redan nästa år för att tillåta självkörande fordon på allmänna vägar.

Nedan följer en nedbrytning av färdplanen per fordonsslag. 

Personbilar:

  • År 2025 finns många fordon med villkorad automation (SAE-nivå 3, medan fordon med hög automationsgrad (SAE-nivå 4) börjar komma in på marknaden. 
  • År 2030 ska 70% av nya fordon vara utrustade med teknik motsvarande SAE-nivå 2 eller 3. Landets tidigare mål har varit 25%. 
  • År 2030 används fordon med hög automationsgrad (SAE-nivå 4) i en betydlig skala i scenarier som stads- och förortsvägar, motorvägar och i större städer. De utgör då 20% av nya fordon. 
  • År 2035 har användningen av fordon med hög automationsgrad utvidgats till nationell nivå och är en del av smarta städer. 

Logistiskfordon:

  • År 2025 används assisterande och delvis automatiserade logistikfordon i betydlig stor omfattning, medan logistikfordon med villkorade automation börjar komma in på marknaden. Logistikfordon motsvarande SAE-nivå 4 börjar användas kommersiellt inom avgränsade områden. Sådana fordon har också börjat användas för platooning på motorvägar. 
  • År 2030 kommer högt automatiserade fordon att börja användas på vägar i städer. Sådana fordon har dock kommersialiserats för användning på motorvägar. De används även i stor skala inom avgränsade områden i större städer.
  • År 2035 börjar helt automatiserade logistikfordon att användas.

Bussar och skyttelbussar:

  • År 2025 kommer bussar med villkorad automation (SAE-nivå 3) att kommersialiseras. Skyttelbussar motsvarande SAE-nivå 4 kommer också att kommersialiseras i avgränsade områden. 
  • År 2030 används högt automatiserade skyttelbussar i stor skala. Bussar med hög automationsgrad har också kommersialiserats i avgränsade områden, och börjar även att kommersialiseras för stadsvägar. 
  • År 2035 används högt automatiserade bussar i stor skala på vägar i städer, och har också kommersialiserats på motorvägar. 

Egen kommentar

Den här accelererade planen påstås vara ett sätt att se till att ”komma före USA”. Det må vara en del av anledningen men jag tror att den kinesiska regeringen faktiskt ser uppkopplade och automatiserade fordon som en (del)lösning på landets växande säkerhets-, effektivitets- och miljöproblem. 

Källor

[1] Nikkei Asia. China wants self-driving tech in half of new cars by 2025. 2020-11-12 Länk