Kartläggning av patent

European Patent Office (EPO) har nyligen genomfört en kartläggning av patentansökningar som har med automatiserade fordon att göra och som finns i databasen Espacenet [1].

Totalt analyserades ungefär 18 000 patentansökningar. En av slutsatserna är att antalet ansökningar inom området automatiserade fordon ökat årligen med 330% sedan 2011 (jmf. med 16% för alla teknologier). Största teknologiområdet är Perception, analysis and decision, medan områdena Communication och Computing växt snabbast sedan 2011. Studien har också identifierat att topp 25 sökande står för 40% av ansökningarna, medan de övriga 60% av ansökningarna lämnats in av hundratals olika aktörer.

Studien har också gjort en kartläggning per geografiskt område som visar att teknikområdena Vehicle handling, Smart logistics samt Perception, analysis and decision är dominerande bland de ansökningar som lämnats in av europeiska aktörer. Aktörerna från USA fokuserar framförallt på Communication och Computing. Andra aktörer med många ansökningar kommer från Japan, Sydkorea och Kina.

I Europa är det Tyskland som leder ligan. Det konstateras dock att ”France (FR) and Sweden (SE) also show significant innovative activity”.

Källor

[1] EPO. Patents and self-driving vehicles. 2018-11 Länk