Kan autonoma fordon påverka städernas utseende?

I en artikel av Issi Romem [1] diskuteras hur städernas arkitektur kan komma att se annorlunda ut om och när autonoma fordon blir allmänna.

Ett exempel kan vara att det inte längre finns parkeringsplatser i städerna utan när passagerarna har nått sitt mål så åker bilen och parkerar sig själv i något stort garage utanför staden.

Andra exempel är att vägarna kan utnyttjas bättre när man kan köra med kortare avstånd, och att det förbättrade trafikflödet gör resandet bekvämare och det då blir lättare att bosätta sig utanför stadskärnorna.

Egen kommentar

Det lär dröja några decennier innan det blir aktuellt. Frågan om bilar i städer lär nog mer påverkas av emissioner och önskan om bra stadsmiljö.

Källor

[1] Cityminded.org: Self-driving cars: A Force for Urban Densification or Expansion? Länk