Japanska aktörer i en gemensam satsning

I slutet av förra veckan blev det känt att japanska fordonstillverkare, teknikföretag, leverantörer, universitet, regering och andra aktörer från den offentliga sektorn gör en gemensam satsning för att snabba på utvecklingen och introduktionen av automatiserade fordon [1].

Olika aktörer kommer ha olika roller i samarbetet. Regeringen kommer att formulera konkreta åtgärder och integrera dem i landets tillväxtstrategi som skall sammanställas någon gång i början av sommaren. Leverantörerna, som Denso och Hitachi, kommer att fokusera på att utveckla lösningar som kan användas av flera fordonstillverkare. Den offentliga sektorn kommer att utveckla kommunikationsinfrastruktur så att viktig information kan kommuniceras till och från olika system i infrastrukturen. University of Tokyo och Nagoya University kommer att analysera kördata.

Olika testanläggningar som efterliknar vanlig trafik kommer att sättas upp. Den privata och offentliga sektorn väntas investera runt 83 miljoner i detta.

Ett annat syfte med samarbetet är standardisering av olika teknologier. Tyskland arbetar med att etablera internationella säkerhetsnormer som är gynnsamma för tyska företag. Detta kan sätta japanska företag i underläge och för att undvika detta kommer samarbetet att undersöka huruvida man kan enas om gemensamma specifikationer och hur dessa kan globaliseras.

Satsningen anses vara ett viktigt steg för Japan och en möjlighet för de japanska aktörerna att hinna i kapp deras motsvarigheter i Europa och USA.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Japanese companies, ministries come together to hasten development. 2015-02-26 Länk