Japansk storsatsning på AD

Japans regering har öronmärkt motsvarande ungefär 474 miljoner kronor för att utveckla autonom körteknik och relaterade mobilitetstjänster det kommande året. En del av satsningen är det nystartade projektet Road to the L4 där fordon utan förare bakom ratten demonstreras för att visa potentialen med den här typen av mobilitetstjänster; inte minst med en åldrande population i åtanke. Genom projektet hoppas projektparterna även kunna förbättra den samhälleliga acceptansen för tekniken. Projektet är ett av dom första Level 4-projekten som finansieras av den japanska regeringen som också hoppas på att tekniken ska visa sig säker och effektiv i miljöer med människor och andra fordon i rörelse. Samtidigt visas ödmjukhet inför de stora utmaningar som finns med tekniken gällande till exempel säkerhet, ansvarsfrågan om någonting händer, och infrastrukturanpassningar.

Egen kommentar

Satsningen i Japan visar att man ser en framtid med automatiserade mobilitetstjänster i landet, men också att de utmaningar som finns tas på allvar. Det finns en vilja att möta utmaningarna och säkerhet, som aktualiserades i samband med olyckan i OS-byn som vi skrev om här och här, står fortsatt högt på agendan. 

Källa

The Straits Times. Japan steps up self-driving to revive rural areas, help elderly. 2021-09-07 Länk