Japan: utmaningar och böter

Japan har en åldrande befolkning och med det följer problem att rekrytera busschaufförer och lastbilsförare, speciellt på landsbygden. Automatiserade fordon, som UDs nivå 4-lastbilar och självkörande skyttlar kan vara en lösning, men den ligger forfarande minst 10 år bort, skriver Japan Times [1]. Behoven ligger alltså före lösningarna.

Samtidigt jobbar de japanska myndigheterna med regelverk, och från mars 2020 kommer nya lagar som bland annat kan ge böter i storleksordningen 1 000 kr för den som låter ett nivå 3-fordon köra självt trots att förutsättningarna i form av ODD, som vägtyp, hastighet, väder, tidpunkt etc, inte längre uppfyllts, eller om systemen inte är fullt funktionsdugliga [2].

Källor:

[1] Takuya Okamoto: Japan faces urgent need to develop autonomous transport due to graying society and driver shortage, Japan Times 22 september Länk

[2] Jiji Kyodo: Cabinet paves way for self-driving vehicles on Japan’s roads next year with new rules, Japan Times 20 september Länk