J.D. Powers årliga acceptansstudie

Det amerikanska konsumentföretaget J.D. Power har publicerat en itererad version av sin årliga Mobility Confidence Index (MCI) studie [1].

I studien som utfördes mellan Juni och Juli 2021 tog man med enkätsvar ifrån 4000 amerikanska individer över 18 år. I en del av enkäten fick deltagarna välja bland sju olika beskrivningar av autonoma fordon som var baserade på Society of Automotive Engineers (SAE)s definitioner av automationsnivå 4 och 5, exempelvis ’The system can help with speed control or steering but not both at the same time’. Två av dessa sju beskrivningar var korrekta.

Resultaten visade att 37% av deltagarna valde de korrekta beskrivningarna, medan 55% av deltagarna valde alternativ som motsvarade förarstödsteknologi. Det visade sig också att andelen korrekta svar minskade bland individer som ansåg sig själva ha kunskap om autonoma fordon, av dem hade 32% svarat korrekt, medan 37% av de som ansåg sig inte veta någonting alls om autonoma fordon svarade korrekt. Resultat ifrån en annan del av enkäten visade att 19% av deltagare trodde självkörande fordon finns att köpa eller leasa.

På en skala för acceptans av autonoma fordon som J.D. Power använder i den årliga studien så fick svaren ifrån i år ett index på 42 (1-100). Tidigare år har den siffran varit 36 och 34 för 2019 respektive 2020.

Den här studien har gjorts i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Partners for Automated Vehicle Education (PAVE).

Ni kan få tillgång till rapporten via länken här.

Källa

[1] J.D. Power. J.D. Power Study on Fully Automated Self-Driving Vehicles: Consumers Don’t Know What They Don’t Know. 2021-11-30 Länk