ITS Canada och autonoma fordon

I veckan höll ITS Canada sitt första summit om autonoma fordon. Målet var att ”förbereda” landet för framtiden och fordon med diverse nivåer av automation [1].

Källor

[1] ITS Canada. Länk