Israels och Japans framsteg i lagstiftning

Israel har röstat igenom lag som tillåter företag att testa autonoma mobilitetstjänster utan säkerhetsförare och med betalande passagerare [1].

Vi passar även på att berätta att Japan nyligen tagit fram ett lagförslag som under vissa villkor tillåter små autonoma leveransfordon (ADV) och autonoma mobilitetstjänster att testas i landet. Fordonen ska ha fjärrövervakare och en maxhastighet på 6 km/h. ADV:erna kan då få köra på trottoarer men fotgängare ska ges företräde. Man har också i lagförslaget specificerat hantering av tillstånd för företag som vill utföra testning [2].

Om förslaget klubbas igenom förväntas Japans nya lagstiftning träda i kraft inom ett år .

Egen kommentar

Vi får se om de nya lagarna gör att det Israeliska företaget Mobileye kommer nå sina mål, att tillsammans med Udelv, erbjuda kommersiell robotaxi i Israel innan 2023 (vilket vi skrev om här).

Källa

[1] Ben-David, R., The Times of Israel. New legislation paves path for trial of driverless autonomous taxis in Israel. 2022-03-09 Länk

[2] Jiji. The Japan Times. Japanese government adopts bill for driverless cars under certain conditions. 2022-03-06 Länk