Inspiration: Flygolyckan

Under de senaste veckorna har det skrivits och diskuterats en hel del om de två flygolyckorna med flygplan av typen Boeing 737 Max 8. New York Times har gjort en bra visualisering som förklarar vad som mest troligtvis orsakat dessa olyckor.

Kortfattat kan man säga att det handlar om mjukvarufel – men i mina ögon så är det dålig redundans i systemet. Mjukvaran som skulle kompensera för designändringar och hålla flygplanets nos i schack tog in data från en enda sensor.

Att ha redundans i system för automatiserad körning är A och O om man vill lyckas.

Här kan ni se illustrationen.