Innovatörer måste berätta allt, inte bara visionerna

Det finns en stark entreprenörs- och innovationsanda i Silicon Valley, men man talar ofta bara om vad man hoppas sin teknologi kan åstadkomma i framtiden, inte var man står idag. Detta måste ändras, enligt amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) [1].

Bakgrunden är att företaget Theranos, som utvecklar teknologi för hälsotester, tvingats betala $500 000 och grundaren och VDn fått lämna på grund av ”massiva bedrägerier” som riskerar människors liv och hälsa.

Samma sak riskerar nog många innovatörer inom självkörande fordon (och flygplan) som just nu rider på hajp-vågen och lanserar olika lösningar som kanske inte verifierats fullt ut.

Egen kommentar

Att verifiera automatiserade fordon är svårt, samtidigt som kraven snarare är högre avseende säkerhet än för mänskligt körda fordon; allmänheten kommer sannolikt ha svårare att acceptera olyckor orsakade av robotbilar. Det kommer att ta tid att bygga förtroende men det kan raseras snabbt.

Källor

[1] Katie Burke: Feds to Silicon Valley: Tell the truth, Automotive News Mobility Report 2018-03-15 Länk