Hur kan livskvaliteten förbättras?

En ny enkätstudie från Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) visar att britterna ser stora fördelar med uppkopplade och automatiserade fordon [1]. Av de 3 600 tillfrågade svarade ca 56 % att de är positivt inställda till sådana fordon.

Andra intressanta resultat från studien är:

  • 60 % av de tillfrågade tror att uppkopplade och automatiserade fordon kommer att förbättra deras livskvalitet.
  • För ungdomar i ålder 17 till 24 kan effekten bli ännu större. Av de tillfrågade i den åldersgruppen svarade ca 71 % att de tror att deras liv skulle förbättras. Dessutom svarade ca 49 % att de skulle sätta sig uppkopplade och automatiserade fordon redan idag om de fanns tillgängliga.
  • Automatisk bromsning och parkering samt fordonets förmåga att själv diagnostisera fel nämndes av många som exempel på funktioner som mest skulle kunna minska stress och som skulle attrahera dem till att köpa automatiserade fordon.
  • Frihet att resa spontant och umgås med vänner och familj ansågs också vara en av de mest livsförändrande fördelarna, och 88 % av de tillfrågade tyckte att uppkopplade och automatiserade fordon skulle förbättra deras sociala liv och hjälpa dem att komma ut ur huset mer regelbundet.
  • Personer med rörelserelaterade funktionshinder är bland dem som skulle gynnas mest: ca 49 % påstod att automatiserade och uppkopplade fordon skulle tillåta dem att ha hobbyaktiviteter utanför hemmet och ca 39 % påstod att de skulle få bättre tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Äldre människor är också positivt inställda till uppkopplade och automatiserade fordon. Ungefär 47% av de tillfrågade sade att sådana fordon skulle göra det lättare för dem att utföra vardagliga uppgifter som matinköp, medan 45% såg fram emot att kunna delta vid kulturella aktiviteter såsom besöka museer eller gå på konserter.

Källor

[1] Automotive WorldAW. SMMT: Connected & autonomous vehicles will improve quality of life for six in 10 people with limited mobility, finds new study. 2017-03-30 Länk