HERE HD Live Map

Kartföretaget HERE, som ägs av några tyska fordonstillverkare, har skapat detaljerade 3D kartor av Londons gator [1].

Med hjälp av sina insamlingsfordon kallade HERE True har företaget kunnat spela in 700.000 3D datapunkter per sekund vilket gör det möjligt att identifiera trottoarkanter, träd och liknande med 10 cm noggrannhet. Dessa data har sedan använts för att skapa HERE HD Live Map, en dynamisk representation av vägen som består av tre lager:

  • HD Map. Ett lager där detaljer som körfältsgeometri och vägmärken framgår tydligt. Med hjälp av den kan fordonet veta hur vägen ser ut runt hörnet och vad det är för trafikregler och hastighetsbegränsningar som gäller för respektive körfält.
  • Live Roads. Ett lager som förmedlar dynamisk information till fordonet som trafikstatus, tillfälliga ändringar i vägutformning och väderförhållanden. Detta görs med hjälp av realtidssensordata från fordon i trafiken samt realtidsinformation från andra källor.
  • Humanised Driving. Ett lager som analyserar förardata så att fordonet kan ta hänsyn till förarstatus och personliga preferenser. Detta bidrar till ett mjukare körsätt och en mer positiv körupplevelse vid automatiserad körning.

HERE HD Live Map är redo att implementeras i uppkopplade fordon i Västeuropa och Nordamerika.

Källor

[1] Electronic Product Design and Test. HERE maps London for autonomous vehicles. 2016-05-04 Länk