Gestbaserad kontroll

Hittills har gestbaserad kontroll inte använts så mycket i fordonsindustrin, men Google tycker att det är dags för förändringar!

Det amerikanska patent- och registreringsverket (US Patent and Trademark Office, USPTO) har nämligen offentliggjort Googles nyligen inlämnade patentansökan om gestbaserad kontroll i fordon [1].

Patentet går ut på att använda handrörelser för att kontrollera funktioner så som navigation, luftkonditionering, och radio. Systemet bygger på takmonterade kameror och/eller laserskanner som detekterar handrörelser.

Ett av Googles krav som nämns i ansökan är att systemet ska kunna användas i både manuellt framförda och autonoma fordon.

Egen kommentar

Det är viktigt att notera att detta är än så länge bara en patentansökan och att innehållet kan komma att ändras i ett senare skede. En annan viktig detalj är att Google inte sagt något om dess intentioner att göra detta till en produkt. Det har dock börjat spekuleras i media [2] om att detta kommer vara en viktig ingrediens i autonoma fordon och att Google kommer att lansera detta inom snar framtid.

Källor

[1] US Patent and Trademark Office. Gesture-Based Automotive Controls. 2013-10-03. Länk

[2] D’Orazio, D. The Verge. Google is imagining a way to control your car using gestures, according to patent application. 2013-10-03. Länk