Geely och Baidu vill påskynda den legala processen

I två separata brev till den kinesiska regeringen uppmanar Geely och Baidu regeringen att påskynda utarbetandet av ett rättsligt ramverk för automatiserad körning [1].

De påpekar att en etablering av ett sådant ramverk skulle främja utvecklingen av teknologin och attrahera nya investeringar. Kinas fordonstillverkare och teknikföretag har stark konkurrens från utländska företag och ”tävlingen” om att införa självkörande teknologi på marknaden kommer att påverkas av hur väl myndigheterna är mottagliga för den nya teknologin.

Källor

[1] Bloomberg. Baidu Joins Geely Urging China to Hasten Autonomous-Driving Law. 2016-03-03 Länk