Gartners kristallkula: många bilar kommer att ha lämplig hårdvara

Antalet fordon utrustade med hårdvara som kan möjliggöra automatiserad körning utan mänsklig övervakning kommer att uppgå 745 705 enheter år 2023, i alla fall enligt en ny studie från Gartner [1]. Av dessa beräknas dock bara 37 361 vara kommersiella fordon. 

Uppskattningen är att det finns 332 932 fordon idag med sådan hårdvara. Detta baseras på resonemanget att det finns fordon idag som är utrustade med sensorer och övrig hårdvara som skulle kunna möjliggöra autonom körning givet att mjukvaran uppdateras. 

Ökningen kommer främst från Nordamerika, Kina och Västeuropa, eftersom länder i dessa regioner blir första med att ha regelverket för självkörande fordon på plats. 

Avsaknad av lämpligt regelverk och den höga sensorkostanden anses vara det största hindret för storskalig utveckling och användning av automatiserade fordon som inte kräver mänsklig övervakning. Allmänhetens uppfattning och upplevelse av säkerheten kommer att vara avgörande faktorer för ökad användning av automatiserade fordon i framtiden. 

Studien är publicerad i rapporten som heter  Forecast Analysis: Autonomous Vehicle Net Additions, Internet of Things, Worldwide.

Egen kommentar

Vi har inte tillgång till hela rapporten och vet inte hur Gartner kommit fram till dessa exakta siffror. Märkligt nog skriver de inte att det är ungefärliga tal.

Källor

[1] Gartner. Gartner Forecasts More Than 740,000 Autonomous-Ready Vehicles to Be Added to Global Market in 2023. 2019-11-14 Länk