Framtiden för automatiserade fordon

HERE Mobility har publicerat en rapport med titeln Future Agenda där man försökt kartlägga viktiga milstolpar för automatiserade fordon hittills och i framtiden. Den är baserad på samtal med experter inom området. Ganska intressant översikt!