Framsteg för tyskt regelverk

I februari skrev vi att Tyskland är på väg att införa nytt regelverk kring självkörande fordon. Nu har den ena kammaren i det tyska parlamentet, Bundestag (underhuset), godkänt ett lagförslag som i grova drag tillåter testning av självkörande fordon motsvarande SAE-nivå 4 på allmänna vägar utan någon säkerhetsförare i fordonet [1, 2]. 

Dessa fordon kommer dock vara begränsade till vissa geografiska områden. Ett annat krav är att det finns mänskligt övervakning (som de kallar ”technical supervision”) som kan avaktivera den självkörande funktionen på distans. De företag som genomför testning kommer också behöva ha en ansvarsförsäkring. 

Lagförslaget listar också exempel på initiala tillämpningar av självkörande fordon så som kollektivtrafik, affärs- och leveransresor, logistik, företagsskyttlar som transporterar anställda och resor mellan vårdcentraler och äldreboenden. Slutsatsen är att det krävs vidareutveckling innan självkörande fordon kan sättas i mer generell bruk.

Nästa steg i processen är att förslaget ska behandlas av den andra kammaren i det tyska parlamentet, Bundesrat (överhuset). 

Egen kommentar

Min tolkning är att man godkänt bara en liten portion av förslaget som presenterades tidigare i år. Från de ovanstående exemplen på applikationer att döma så rör förslaget framför allt korthållstransporter som kan ske i låg fart (läs: skyttlar och leveranspoddar). Ett bra, men rätt så begränsat steg framåt. 

Källor

[1] Deutscher Bundestag. Bundestag nimmt Gesetz zum au­tonomen Fahren an. 2021-05- Länk

[2] Bellan, R., TechCrunch. Germany gives greenlight to driverless vehicles on public roads. 2021-05-24 Länk