Förutsägbar användarupplevelse

New York Times skriver om s.k. förutsägbar användarupplevelse (predictive user experience) som Mercedes-Benz jobbar med i ett projekt relaterat till Concept S-Class Coupé [1].

Tanken är att man med hjälp av olika sensorer ska observera hur föraren och passagerarna använder bilen och utifrån dessa observationer prediktera vad de kommer vilja ha i framtiden, exempelvis vilka inställningar på sätet som de föredrar och vilka destinationer de åker till.

Motiveringen ligger i att man vid köp av en ny bil spenderar mycket tid på att ställa in egna preferenser. På det här viset kan man enkelt överföra sina preferenser från en bil till en annan.

Enligt Mercedes chef för forskning och utveckling i Nordamerika är Mercedes projekt unikt eftersom det anpassar sensorerna efter de åkande. Om sensorerna t.ex. detekterar ett barn i bilen kl. 7:30 på en vardag kan en trafikrapport om vägsträckan till barnets skola visas på navigationsskärmen. I ett annat fall visas motsvarande rapport för vägsträckan till jobbet, eftersom föraren åker antingen till skolan eller till jobbet vid den tiden.  Ett annat exempel är diagnostisk övervakning som gör att föraren kan varnas för att undvika en situation där vägassistans skulle behövas.

Det påpekas att informationsdelningen kommer vara frivillig, men att man hoppas att fördelarna som den medför kommer att stimulera många av Mercedesanvändarna att dela med sig data.

Egen kommentar

Artikeln nämner inte kopplingen till automatiserade bilar, men fördelarna med sådana tjänster vid automatiserad körning är nog självklara. Bättre användarupplevelse är en av faktorerna som ofta förknippas med framtida bilar.

Källor

[1] R. Furchgott, New York Times, Sensors Could Put Cars a Step Ahead of Their Drivers, 2014-03-14 Länk