Förslag på nya regler i Kalifornien

Departementet för motorfordon i Kalifornien har föreslagit betydande revideringar av delstatens befintliga regler för testning av automatiserade fordon på allmänna vägar (Article 3.7) samt tidigare föreslagna regler för implementering av automatiserade fordon (Article 3.8) [1].

Om förslaget godkänns ger det fordonstillverkare och andra aktörer större frihet kring vilken teknik de får testa och implementera på allmänna vägar. Bland annat skulle det bli tillåtet att framföra fordon utan mänsklig förare närvarande i fordonet : An ”operator” of an autonomous vehicle is the person who is seated in the driver’s seat, or if there is no person in the driver’s seat, causes the autonomous technology to engage. Med detta skulle det nuvarande kravet på att alla fordon ska vara utrustade med en ratt och broms- och gaspedaler slopas.

Allmänheten har från och med den 10 mars 45 dagar på sig att kommentera förslaget. Om inga större klagomål lyfts fram kan de föreslagna reglerna börja gälla i november.

Egen kommentar

Kalifornien var en av första delstaterna i USA där testning av automatiserade fordon blev tillåten. Men kravet på att det måste finnas en mänsklig förare i fordonet blev inte så väl mottaget och har beskrivits av många som innovationshämmande. Att det här kravet försvinner är således ett stort steg framåt. En annan viktig detalj som skiljer Kalifornien från andra (del)stater är att inte bara regler för testning som föreslås utan också regler för verklig användning.

Källor   

[1] State of California, Department of Motor vehicles. Autonomous Vehicles in California. 2017-03-10 Länk