Fords väg till självkörande bilar

Vid ett mediaevent som hölls i tisdags i San Francisco offentliggjorde Ford att företagets arbete kring automatiserade och uppkopplade fordon går nu in i en ny fas, från forskningsprogram till avancerat utvecklingsprogram [1].

I praktiken innebär detta att företaget under de närmaste fem åren kommer att göra olika förarstödssystem tillgängliga för alla sina bilmodeller. De kommer också satsa på utökade tjänster baserade på trådlös kommunikation och speciell vikt läggs på bärbara enheter som smartwatchs.

För att förverkliga detta kommer Ford att ingå nya samarbeten med nyckelaktörer i Silicon Valley liksom andra delar av världen.

Egen kommentar

Det blir alltmer tydligt att gränserna mellan aktiva säkerhets- och förarstödssystem å ena sidan och automatiserade fordon å andra alltmer suddas ut. Åtminstone för de etablerade fordonstillverkarna sker en gradvis ökande automatiseringsgrad.

Källor

[1] Muller, J., Forbes. Ford Takes A Step Closer To Self-Driving Cars. 2015-06-23 Länk