Ford visar upp sin första självkörande bil

I slutet av förra veckan gjorde Ford en demonstration av sin första självkörande bil [1]. Det handlar om en prototyp som utvecklats i samarbete med University of Michigan och försäkringsföretaget State Farm. Demonstrationen gjordes vid Fords huvudkontor i Dearborn, Michigan.

Bilen är i själva verket en modifierad Ford Fusion Hybrid som utrustats med fyra lidars och kameror som tillsammans ger en 360-graders vy runt bilen och i realtid skapar en 3D-karta av omgivningen. Utvecklingen är till stor del baserad på studier som genomförts i Fords körsimulator (VIRTTEX) där man utvärderat interaktionen mellan föraren och bilen.

I samband med uppvisningen tydliggjorde Fords produktutvecklingschef att företaget inte är ute efter att tillverka en helt självkörande bil och att föraren kommer finnas med i loopen ett bra tag framöver. Han sade också att Fords vision är att använda den framtagna prototypbilen för att studera vilka begränsningar som finns med helt självkörande bilar och för att bestämma vilka automationsnivåer som är lämpliga för snar driftsättning.

Fords del i samarbetsprojektet är att utveckla och integrera olika komponenter i bilen, medan University of Michigan främst ansvarar för sensorer och objektdetektering. State Farms uppgift är att utvärdera vilken effekt de olika förarstödsystemen har på antalet olyckor.

Det här projektet är en del av Fords plan som kallas Blueprint for Mobility och som beskriver företagets vision för hur transporter kommer se ut 2025 och senare, samt vilken teknik, affärsmodell och partnerskap som krävs för att uppnå visionen.

Enligt visionen är vidareutveckling av nuvarande teknologi och funktioner något som är i fokus just nu. Nästa steg blir att införa bil-till-bil-kommunikation som kommer möjliggöra viss automatiserad körning som t.ex. fordonståg. På lång sikt kommer fordon kunna navigera och parkera själva samt utbyta information med omvärlden och på det viset bli en integrerad del av transportekosystemet.

Egen kommentar

Det har varit känt ett bra tag nu att Ford liksom många andra biltillverkare satsar på att utveckla automatiserade bilar med föraren i loopen, men det är första gången som företaget visar resultatet av utvecklingen.

Den här demonstrationen och samarbetet mellan industrin och akademin stärker Michigans plan att bli världsledande inom mobilitet och att bli en hubb för utveckling och testning av smarta och uppkopplade transporter.

Källor

[1] Ford News. Ford reveals automated Fusion Hybrid research vehicle; Teams up with University of Michigan, State Farm. 2013-12-12. Länk