Ford avbryter sin blomstrande transporttjänst

Efter två års framsteg och bra resultat från Fords mobilitetstjänst GoRide skall den nu avbrytas i de fem städer där den i dagsläget finns, för att Ford istället ska fokusera på ett AD-relaterat pilotprojekt med tjänsten i Miami [1]

GoRide är en tjänst som hjälper de med rörelsesvårigheter att ta sig till och från vårdanläggningar, och tjänsten uttrycks ha varit väldigt lyckad med 95% punktlighet. 

Ford har inte gett mycket detalj mer än att tjänsten går in i nästa fas med ett pilotprojekt i Miami och att det slås ihop med arbete inom AD. 

Källa

[1] Ford to shut down GoRide Health service and pivot to AV research, Techcrunch 2019-12-03 Länk