Förarmodellering för säker platooning

Förarmodeller är viktigt för att förverkliga potentialen med automatiserade fordon. De kan användas som ett stöd i designprocessen för att säkerställa att man designar för säkra interaktioner mellan förare och automatiserade fordon.

En nyligt publicerad rapport från USA tar avstamp i en litteraturundersökning som ger en översikt över överlämningar mellan förare och automatiserade, för att sedan redogöra för en körsimulatorstudie med lastbilar körandes i kolonn (platoon) [1]. Därefter utvecklades ett antal förarmodeller som predicerar förarens beslutsfattande, bromsningsbeteende och styrresponser utifrån verklig körning.

Rapporten lyfter framförallt vikten av visuella parametrar som exempelvis visaul looming (objekt som rör sig i en riktning mot föraren och snabbt expanderar i storlek) för förarens styråtgärder och interaktioner. Vid överraskande övertagandesituationer som berodde på automationsfel påverkades förarens reaktionstid av tiden till kollision (TTC) snarare än typen av automationsfel.

Egen kommentar

Här i Sverige har vi framgångsrikt arbetat med övertagandesituationer vid automationsfel och förarmodellering i SAFER-projekt så som SHADES [2], QUADRA [3], och nu senast QUADRAE [4]. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet är fortsatt aktuellt och att det finns behov av mer forskning.

Källor

[1] McDonald, D.A et al., Safe-D National UTC, Texas A&M University och Virginia Tech Transportation Institute. Modeling Driver Behavior during Automated Vehicle Platooning Failures. Länk

[2] SHADES. Länk

[3] QUADRA. Länk

[4] QUADRAE. Länk