Förarfria områden – en möjlighet eller bara en overklig dröm

Traffic Technology International skriver om s.k. livable cities och hur självkörande fordon skulle kunna passa in där [1]. Kort sagt så förväntas sådana fordon medföra stora fördelar, både för individer och för samhället. Men detta först om flera decennier, när en stor del av fordonsflottan blivit autonom. Innan dess föreslås förarfria områden (automated vehicle zones eller driver free areas).

Inom ett förarfritt område skulle manuellt framförda fordon vara förbjudna. Detta kan ses som ett sätt att reducera antalet personbilar i tätbebyggda områden samt ett sätt att gynna delade transporter (kollektivtrafik, taxidelning, etc.). Ett förarfritt tätbebyggt område illustreras i Shuffle City.

Förarfria områden kommer kräva noggrann planering och kan ta upp till 5 år att implementera.

Egen kommentar

För att kunna avgöra om förarfria områden är något som man ska satsa på är det viktigt att kunna simulera effekten av dem samt undersöka vilka implikationer det skulle få för lagstiftningen. Sedan kan det vara så att vissa städer är helt olämpliga för detta pga. sin utformning och invånarnas resemönster.

Källor

[1] Godsmark, P. Traffic Technology International. Quality streets. Länk