Flygande eller inte?

Det rapporteras hela tiden om flygande bilar. Men kommer vi nå dit inom snar framtid? Det är svårt att säga, det är i alla fall många utmaningar som måste överkommas på vägen dit.

Det fick jag lära mig under ett seminarium som anordandes av SAE i Silicon Valley, där Ralph Panhuyzen från Nederländerna presenterade sitt koncept – ett litet eldrivet och modulärt vägfordon som dockas in i en drönare och blir därmed flygande. Fordonet behöver inte vara självkörande, men det skulle vara en stor fördel om det var det.

Några av utmaningar som Ralph tog upp sammanfattas nedan:

  • Vikt. Fordonet (och drönaren) får inte väga förmycket men samtidigt måste det ha en bra struktur som skyddar resenären. Det är svårt att hitta en balans.
  • Batterier. Dagens batterier håller inte måttet. För att kunna hålla låg vikt är det svårt att ha stora batterier. Små batterier = kort räckvidd. För att vara på säkra sidan jobbar i princip alla med hybrider vilket påverkar fördelen med att reducera utsläpp kraftigt.
  • Storlek. För att hålla vikten nere behöver fordonen vara ganska små. En stor fördel med sådana fordon är att de tar mindre plats, och kan parkeras lätt. Men problemet är att övertyga folk att övergå från stora fordon till små.
  • Oljud. Om dessa flygande fordon ska användas inom tätbebyggda miljöer måste de hålla låg ljudnivå. Men så är inte fallet idag. De låter ungefär som en helikopter. Just nu är det kanske inget problem, men pratar vi om att ha ett större antal sådana på marknaden så lär oljudet bli ett problem och det är inte heller uteslutet att myndigheterna kommer ställa hårda krav.
  • Väder. Med dagens teknologi är det svårt att ta fram en lösning som klarar av dåliga väderförhållanden. Exempelvis kan starka vindar ställa till det (det vet vi som bor i Göteborg mycket väl!).
  • Lagar och regler. Just nu är det oklart under vilka regler som sådana fordon faller. På ett sätt är det bra, men samtidigt är det svårt att övertyga investerarna att satsa på något med relativt okända krav. Kommer exempelvis resenären behöva ha någon slags flyglicens? Det är inte uteslutet att myndigheterna kommer behöva ta fram ett helt nytt regelverk vilket kan ta tid.
  • Landningsbanor. Många tror att flygande bilar kommer kunna landa var som helst. Men så är inte fallet. De kommer kunna transportera folk från A till B. Mest troligt är det att de får lyfta/landa på bestämda fält som ligger en bit utanför tätbebyggda områden. Har man då inte en bil som kan både färdas på väg och flyga så kommer man behöva ett transportmedel till och från fälten.

Summa samarium, det råder starkt intresse för flygande bilar, inte minst från flygindustrin (idag är det väldigt få helikoptrar som säljs per år, och flygande bilar kan öppna upp en helt ny marknad för dem) och vi lär se många proof-of-concept tester inom snar framtid . Men (storskalig) marknadsintroduktion lär dröja.