FLIRs värmekameradata

FLIR Systems som utvecklar värmekameror för förarstödssystem (ADAS) har meddelat att de tillgängliggjort värmekameradata från sex europeiska städer: London, Paris, Madrid, Toledo, Granada och Malaga [1].

Datasetet innehåller 14 353 annoterade bilder från dagtid, nattetid, olika vägtyper och olika väderförhållanden. Likt företagets två andra dataset som spelats in i San Francisco och Santa Barbara har man även den här gången annoterat bilar, andra fordonstyper, personer, cyklar och skyltar.

FLIRs dataset hittar ni här.

Egen kommentar

Det är oklart om FLIRs nya dataset är gratis, och i så fall till vem. Företagets två tidigare dataset har varit gratis så det kan mycket väl vara så att även det nya är det.

Vi skrev även i förra nyhetsbrevet om att Scale.AI tillgängliggjort kameradata här. Aktörer inom fordonsautomation kan finna nytta i att träna algoritmer med hjälp av existerande ”gammalt” data nu när färsk data blir begränsat på grund de rådande omständigheterna med covid-19 [2]. Några företag som för tillfället riktat in sig på träning i simulatorer och virtuella miljöer är: Embark Trucks, Aurora Innovation, General Motors.

Källa

[1] FLIR. FLIR Releases First European Thermal Imaging Dataset for Automotive Driver Assistance Development. 2020-05-27 Länk

[2] Field, H., MIT Technology Review. Self-driving cars are being trained in virtual worlds while the real one is in chaos. 2020-05-22 Länk