FFI Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

I onsdags 21 september hölls årets programkonferens inom Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)s delprogram Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, på Lindholmen. Programmet, som förut enbart fokuserade på säkerhet, har en total budget på ca 130 MSEK/år varav lite mer än hälften kommer från industrin.

Årets konferens inleddes med ett block om provbanan AstaZero utanför Borås. På banan kan man testa säkerhetssystem, ICT-system och automation under repeterbara och säkra förhållanden, med bland annat robotiserade objekt som t.ex. ballongbilar. Man har också möjlighet att samla in data för användning i utvecklingskedjan. Sedan starten för ca 2 år sedan har nu beläggningen av banan ökat till den grad att man ibland får tacka nej till kunder.

Jonas Bjelfvenstam från regeringskansliet som leder utredningen om självkörande fordon på väg som vi tidigare skrivit om, berättade om utredningens fortsatta arbete efter vårens delbetänkande. Man räknar med att det kommer att finnas en stor variation av självkörande fordon med olika uppgifter som behöver hanteras. Det som samhället skulle kunna göra i sammanhanget är förutom regelverk, skapa infrastrukturer (digital och fysisk), trafikinfotjänster (inkl. kart- och geodata) och molntjänster (t.ex. Trafikverksmoln eller Transportstyrelsemoln). En viktig del handlar om data: vem äger data, hur säkrar man integritet och datasäkerhet och vem ansvarar för data? En annan del handlar om vem som kan avkrävas ansvar vid incidenter: ett system kan inte sättas i fängelse.

Programmet innehöll också presentationer från några olika projekt, bland annat om HMI och hur man säkert ska kunna lämna över och ta tillbaka kontrollen. Ett sätt kan vara att det alltid är föraren som avgör, t.ex. genom att sätta ett reglage i automatisk eller manuell mod (sedan kanske det inte alltid går att sätta i automatisk mod). Eftersom automatiska bilar har andra förmågor än människan så får man anpassa kraven.

Några noteringar från konferensen:

  • Hur ska man kunna detektera objekt som t.ex. plastpåsar eller måsar som man inte ska väja för?
  • Systemen ska både klara att undvika de olyckor som människan idag inte klarar av, och de som förarna idag faktiskt klarar att hantera och därmed inte hamnar i statistiken. Det finns beräkningar som visar att människan gör mindre fel än dagens datorsystem.
  • De flesta nya bilar de närmaste 10-20 åren kommer inte att vara självkörande och de måste också få förbättrade egenskaper.
  • Man kan behöva anpassa de passiva skyddssystemen för andra sittpositioner.
  • Vilken blir lastbilsförarnas framtida roll?
  • En stegvis ökning av automatiseringsgraden behövs för att forskningen ska hinna med.
  • Vi kommer att utsätta människan för det hon är sämst på: att övervaka.
  • Utgå alltid från människan!
  • En bra fysisk och digital infrastruktur krävs för att inte självkörande fordon ska bli alltför försiktiga i trafiken.
  • Sverige har stora möjligheter att ta ledningen då vi har en gemensam vision (nollvisionen), bra samverkan, ett säkerhetstänkande ända sedan högertrafikomläggningen, vana vid dåligt väder, en stark industri med högt teknikkunnande, är relativt snabbfotade och har FFI.