Explicit och implicit kommunikation till gående

Skrivet av Ignacio Solis Marcos (VTI) och Niklas Strand (RISE)

En utmaning för det automatiserade transportsystemet är att designa automatiserade fordon som interagerar med oskyddade trafikanter på ett säkert sätt. Särskilt viktigt blir detta i trafikmiljöer där det är något oklart vem som har företräde. Ett flertal studier har rapporterat resultat som visat på effektiviteten av externa människa-maskingränssnitt (eHMI) när dessa kommunicerar explicit information till oskyddade trafikanter om till exempel fordonets automationsläge och intention (se exempelvis [1] [2]). Parallellt har andra studier lagt emfas vid implicita ledtrådar som till exempel fordonshastighet, decelerationsmönster, eller avstånd [3] [4]. För att designa en sömlös kommunikation mellan automatiserade fordon och oskyddade trafikanter är det viktigt med forskningen som fokuserar på hur explicit- och implicit information kan integreras i eHMI. 

Som en del av EU-projektet BRAVE genomfördes en studie som undersökte:

  • Den relativa betydelsen av explicit information (ett eHMI som visar orange eller blått ljust för att kommunicera intention) respektive implicit information (fartminskning) och hur detta uppfattas av fotgängaren, samt dess betydelse för beslutet att korsa vägen, eller inte. 
  • Hur de båda informationstyperna ska presenteras i närmandefasen beträffande tidpunkt (tidigt eller sent) och ordning (samtidigt, information genom eHMI före fartminskningen eller vice versa). 

Studien genomfördes i en fotgängarsimulator (virtuell verklighet) på VTI och totalt deltog 29 personer (15 män och 14 kvinnor med medelålder av 35 år). Deltagarna interagerade med 45 automatiserade fordon vid en korsning utan signalering. Varje automatiserat fordon presenterades efter att deltagarna tryckt på en knapp. Inga andra väganvändare fans med i scenariot. Fordonen visade sin intention via sitt eHMI och påbörjade fartminskningen vid olika tillfällen är det närmade sig fotgängarna. 

Resultaten tyder på att fotgängare tenderar att vänta tills den explicita- och implicita informationen finns tillgängligt och är överensstämmande. Fotgängarna var mer benägna att korsa efter en tidig fartminskning (utan eHMI information). Många av dessa beslut att korsa vägen togs utan att det fanns något företrädes information vilket kan medföra en säkerhetsrisk för föraren, fotgängaren och andra omgivande trafikanter. 

Utifrån dessa resultat kan två rekommendationer ges: (1) företrädesinformation förmedlas bäst genom tidig och parallell implicit- och explicit information, samt (2) information om intentionen att inte ge företräde förmedlas bäst genom att inte visa någon fartminskning alls. Resultaten bidrar till en bättre förståelse av vilken information som är relevant för fotgängare när dessa interagerar med framtida automatiserade fordon, men också hur den informationen ska presenteras på ett entydigt sätt.

Studien kommer tillsammans med andra projektresultat att presenteras på BRAVE-projektets slutevent den 17 februari 2021. Eventet kommer att hållas digitalt och registrering sker via projektets webbplats.

Utöver BRAVE så adresseras eHMI även i FFI-projekt Scale-up: Crowdsourcing för storskalig utvärdering av externa gränssnitt på automatiserade fordon och External interaction principles for creating trust in heavy automated vehicles samt i GLAD: Godsleverans med självkörande fordon den sista milen som delfinansieras av TrafikverketInom ramen för de två sistnämnda finansieras också en doktorand. 

Källor

[1] Habibovic, A., Lundgren, V. M., Andersson, J., Klingegård, M., Lagström, T., Sirkka, A., Fagerlönn, J., Edgren, C., Fredriksson, R., Krupenia, S., Saluäär, D., & Larsson, P. (2018). Communicating intent of automated vehicles to pedestrians. Frontiers in Psychology Länk

[2] Dey D, Habibovic, A., Löcken A, Wintersberger P, Pfleging B, Riener A, Martens M, Terken J, 2020. Taming the eHMI jungle: A classification taxonomy to guide, compare, and assess the design principles of automated vehicles’ external human-machine interfaces, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Länk

[3] Dey, D., & Terken, J. (2017). Pedestrian interaction with vehicles: Roles of explicit and implicit communication. AutomotiveUI 2017 – 9th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, Proceedings, 109–113. Länk

[4] Lee, Y. M., Madigan, R., Giles, O., Garach-Morcillo, L., Markkula, G., Fox, C., Camara, F., Rothmueller, M., Vendelbo-Larsen, S. A., Rasmussen, P. H., Dietrich, A., Nathanael, D., Portouli, V., Schieben, A., & Merat, N. (2020). Road users rarely use explicit communication when interacting in today’s traffic: implications for automated vehicles. Cognition, Technology and Work0123456789Länk