Ett utkast av UL 4600 redo

Underwriters ’Laboratories (UL) har just publicerat ett utkast av UL 4600: Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Products som beskrivs som den första omfattande säkerhetsstandarden för autonoma produkter [1]. 

Standarden är unik på så sätt att den inte innehåller några specifikationer, anger inga krav på hårdvara eller mjukvara eller ger vägledning om rätt utvecklingsprocess. Istället erbjuder UL 4600 en guide för att ”build the safety case” för självkörande fordon: Rather than require a particular technical approach, UL 4600 concentrates on ensuring that a valid safety case is created. A safety case includes three elements: goals, argumentation, and evidence.

Intressenterna har fram till den 1 november på sig att kommentera standarden (den är bara på 293 sidor!). Efter det ska den uppdateras och slutföras.