Ett system för igenkänning av handgester

Två forskare från University of California i San Diego har nyligen publicerat en artikel som handlar om igenkänning av handgester [1].

De har utvecklat och utvärderat ett system som kombinerar RGB och djupanalys för att identifiera och klassificera olika handrörelser.

Ett av möjliga applikationsområden är pekskärmar i fordon. Systemet har utvärderats på en datamängd innehållande 19 olika handgester som var inspelade under naturalistiska förhållanden.

Källor

[1] Ohn-Bar, E., Trivedi, M.M., IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 15, No. 6. 2014-12 Länk (man måste ha tillgång till IEEE för att komma åt hela dokumentet)