Ett köp på 1120 självkörande lastbilar

Wilson Logistics, ett företag som erbjuder frakttjänster i USA, har nu köpt 1120 system för automatiserade lastbilar av företaget Locomation [1].

Företagen har tillsammans utfört ett pilotprojekt där Locomations teknologi för lastbilsplatooning använts för att frakta varor på en 670 km lång sträcka. I det aktuella köpet kommer minst 1120 av Wilson Logistics lastbilar utrustas med den nya tekniken. Planerad leverans av första produkten är år 2022.

Locomations platooningsteknik som kallas Autonomous Relay Convoy (ARCTM) möjliggör för ett ledfordon med mänsklig förare bakom ratten att leda bakomvarande lastbilar som med hjälp av automation följer efter ledfordonet. Förarna i de efterföljande lastbilarna kan under tiden fokusera på andra uppgifter eller vila. Just nu är fokus på platoons med två lastbilar.

Källa

[1] Elaine. Robotics and Automation. Wilson Logistics orders 1,120 autonomous truck systems from Locomation. 2020-09-24 Länk