Ernst & Young spår framtiden

Global Automotive Center som är en del av Ernst & Young har publicerat en rapport med titel Deploying Autonomous Vehicles som tar upp viktiga siffror gällande självkörande fordon [1]. Här är några av dessa:

  • 7 000-10 000 dollar – uppskattad kostnad för självkörande teknologi 2025
  • 3 000 dollar – uppskattad kostnad för självkörande teknologi 2035
  • 750 MB/s – datamängden som självkörande fordon kommer generera per sekund
  • 4 % – andelen sålda självkörande fordon 2025
  • 75 % – andelen sålda självkörande fordon 2035

Ni hittar rapporten här.

Källor

[1] Azok, D. K., Alabama Media Group. Driverless car technology: A by-the-numbers look at the cost, features and projected popularity. 2014-06-04. Länk