Enkätstudie om acceptans och tillit

EU projektet BRAVE, som koordineras av VTI, har via sitt nyhetsbrev meddelat resultaten från en enkätstudie som de utfört. Enkätstudien berör samhällets acceptans och tillit till fordon med villkorad automation.

Baserat på svaren från ungefär 1000 deltagare från Frankrike, Tyskland, Slovenien, Spanien, Sverige, Australien och USA fick man bl.a. reda på att det fanns en generellt positiv attityd gentemot fordon med villkorad automation. Det råder dock viss skepticism gällande att själv tänka sig använda ett sådant fordon i framtiden.

Mer om resultaten kan ni hitta i BRAVEs egna nyhetsbrev här.