En trafikteknikers tankar

Trafikteknikern Peter Kronborg tillhör nyhetsbrevets trognaste läsare och kommer ofta med tips och synpunkter. Han har jobbat med bland annat trafiksäkerhetsfrågor i 40 år och har på senare år också intresserat sig för självkörande fordon.

Peter har tagit fram en lista med över 300 utmaningar för självkörande fordon. Vi träffade Peter förra veckan för att prata om listan och om Peters syn på självkörande fordon allmänt.

Utmaningarna i listan berör områden som olyckor, teknologi generellt, mänskliga faktorn, navigering, sensorer, regelverk och lagar, vägmärken och vägmarkeringar, nödstopp, tunnlar, utryckningsfordon, tuffa väder/väglagsförhållanden, motorvägskörning, landsvägskörning, bilfärjor, korsningar, trafiksignaler, cirkulationsplatser, oskyddade trafikanter, vägarbeten, enskilda vägar, parkering etc etc. En del är väldigt viktiga, andra mindre.

– Jag inser givetvis att de som arbetar heltid med självkörande bilar säkert har insett många av de här utmaningarna, men inte alla, säger Peter Kronborg. Jag inser dessutom att det säkert går att hitta ytterligare hundra, så listan är ju inte heltäckande.

Några exempel på viktiga utmaningar:

  • Självkörande bilar som är för ”snälla” och riskerar att bli påkörda bakifrån.
  • Taktiska körfältsval på motorväg, t.ex. inför en vänsteravfart.
  • Kommunikation mellan självkörande fordon av olika fabrikat.
  • Omkörning på landsväg; kräver sensorer som ser 800 m framåt medan dagens ser ca 300 m; svårt med mycket små siktvinklar.
  • Vägmarkeringar som slits eller täcks av snö.
  • Poliser, räddningspersonal eller till och med privatpersoner som dirigerar trafiken; deras tecken ska tolkas och i de flesta fall – men inte alla – följas.
  • Tidsfördröjning vid uppkoppling till kontrollcentral om något oförutsett inträffar.

Kan utmaningarna överkommas, och i så fall när?

– Ja, i vissa miljöer som t.ex. motorvägskörning kan det ske inom rimlig tid. Men ”vanlig” landsvägskörning och körning i tätort har inte fokuserats tillräckligt, och det kommer att bli nödvändigt med någon form av mänsklig back-up för att kunna reda ut svåra situationer. För tidskritiska förlopp duger det dock inte.

Peter tror inte alls på att hela samhället kommer att förändras med självkörande fordon. Och ”vanliga” förarstödssystem har fortfarande en stor potential.

Vi bad Peter välja ut 3 utmaningar som han tycker industrin och samhället bör fokusera på. Det blev:

  • Körfältsbyten på motorväg med tät trafik, där fordonen förhandlar med varandra och nå ett konsensus hur det ska ske.
  • Vägarbeten och trafikolyckor: de kan göra befintliga digitala kartor felaktiga och det kan bli svårt för en självkörande bil att t.ex. avgöra om det går att köra ut på vägrenen för att köra förbi en olycksplats.
  • Cyber-security och risken för terrorhandlingar: att man kan lasta en bil med sprängmedel och låta den köra någonstans och spränga den, eller någon ”insider” som placerar en kod som t.ex. får alla bilar att svänga 90 grader höger klockan 11:11 den 11 november 2021.

– Det verkar som att hårdvaran i tekniken är ganska adekvat, men mjukvaran behöver bli bättre, säger Peter.

Förhoppningen är att listan kan komma till nytta, dels som en slags ”checklista” för dem som jobbar med utveckling av automatiserade fordon, dels för upplysning av många som skriver om området och som många gånger är lite naiva och inte tar upp problemen.

För närvarande kompletterar Peter listan lite då och då men den är inte idag i ett publicerbart format. Peter kan kontaktas på peter@kronborg.se.