En Nivå 4-bil utan ratt och pedaler?

Förra veckans artikel om att Ford 2021 kommer att ha en högvolymbil med automatiseringsnivå L4 enligt SAE, utan ratt eller pedaler på marknaden och avsedd för samåkning och bildelning, har väckt en del frågor bland läsarna.

En L4-bil fungerar självkörande endast på vissa typer av vägar eller scenarios.  Utanför dessa vägar och scenarios så krävs alltså att föraren kan ingripa, vilket ju inte är möjligt om bilen inte har ratt eller pedaler. Hur kan man då nå en högvolym-marknad?

Generellt är L4 och L5 ganska grova beskrivningar. Definitionen anger egentligen inte att en L4-bil ska vara manuellt möjlig att köra på andra typer av vägar. Även en L5-bil kommer ha begränsningar, till exempel dåligt väder, snö på vägen mm. SAE uttrycker inte att en L5-bil inte får ha ratt och pedaler, och inte heller att en L4-bil måste ha ratt och pedaler. Det är nog lite hur man tolkar ”all driving modes” som uttrycks i SAE J3016 [2].

I själva verket så kommer inte Fords bilar att kunna köra överallt. Enligt Ken Washington, chef för forskning och förutveckling hos Ford, kommer fordonen bara att köra inom ett elektroniskt kontrollerat område (med s.k. geo-fencing) som Ford har kartlagt i detalj [1]. Området är ännu inte utvalt, och man kommer att ta hänsyn till både geografi och väderförhållanden när man väljer det.

Det liknar på det sättet Volvos Drive Me-projekt, där bilarna bara kommer att kunna köras autonomt på specifika vägar runt Göteborg och under goda väderförhållanden. Då med den skillnaden att medan Volvos bilar kommer att kunna köras manuellt på andra vägar så kommer Fords inte att kunna göra det.

Kanske Ford vill markera att kunderna inte 2021 ska förvänta sig en fullt autonom bil,  som klarar snö, dimma, grusvägar osv. och väljer att lansera den med en lägre automatiseringsnivå, där den fortfarande är helt självkörande och med en person i bilen som definieras som icke ansvarig. Men vi vet förstås inte hur de faktiskt tänkt.

Återstår hur man då kan kalla detta en högvolymbil? Business Insider sätter citattecken runt högvolym så det är kanske att se som ett relativt mått. Eller så avses att basbilen som man kommer att utrusta med teknologin i sig är en högvolymbil, som t.ex. Ford Fusion, vilket innebär att det sedan blir enkelt att sprida teknologin till fler platser.

Tack till alla som hjälpt till att reda ut detta!

Källor

[1] Cadie Thompson: The self-driving Ford is coming, Business Insider Nordic 2016-08-16 Länk

[2] SAE Levels of Driving Automation Länk