Effekter av autonoma fordon på trafiksäkerhet

MIT Technology Review [1] och The Associated Press [2] skriver om fördelar med självkörande fordon.

Den förstnämnda refererar till en konferens där Google presenterat resultat från två studier som visar att deras självkörande bilar kör säkrare och smidigare än vanliga förare. Den ena studien visar nämligen att Googles bilar accelererat och bromsat mycket kraftigare när de framförts av förare än när de kört sig själva. Den andra visar att bilarnas mjukvara var mycket bättre än förare på att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.

The Associated Press skriver om en nyligen publicerad rapport från Eno Center for Transportation som visar att om 10% av fordonsflottan var självkörande så skulle antalet dödsfall på amerikanska vägar minska med 1.000 per år. Dessutom skulle det spara 38 miljarder dollar som går förlorade i form av trängsel och andra trafikproblem. När 90% av flottan blir självkörande väntas så stora besparingar som 21.700 liv och 417 miljarder dollar per år.

Egen kommentar: Jag har tyvärr inte kunnat hitta någon beskrivning av hur Google utfört sin studie och hur de kommit fram till sina slutsatser. Jag kan tänka mig att man får lite olika resultat beroende på trafiksituationens komplexitet.

Vad det gäller rapporten från Eno Center for Transportation så vill jag påpeka att deras siffror är en uppskattning och visar en storleksordning snarare än exakta siffror. De har gjort en rad olika antaganden (ganska berättigade tycker jag) som ni kan läsa om här.

Källor

[1] Simonite, T. MIT Technology Review. Data Shows Google’s Robot Cars Are Smoother, Safer Drivers Than You or I. 2013-10-25. Länk

[2] Lowy, J. The Associated Press.  Leaving the driving to a computer has big benefits. 2013-10-22. Länk