Echodyne på frammarsch

Startupföretaget Echodyne som utvecklat en liten och lätt radar verkar ha tagit ordentlig fart [1]. Företaget har nyligen fått en investering på ca 29 miljoner dollar som gör att företagets totala investeringskapital nu ligger på ca 44 miljoner dollar. Bland investerarna finns Bill Gates.

Enligt Echodynes VD Eben Frankenberg har företaget sålt alla radarenheter som producerats hittills. Vilka som köpt dessa radarenheter är okänt.

Tänkta tillämpningsområden för Echodynes radar är drönare och automatiserade fordon.

Källor

[1] Kolodny, L., TechCrunch (TC). Echodyne homes in on $29 million to give drones and self-driving cars ‘radar vision’. 2017-05-22 Länk