Densos nya förarstödssystem

Denso har lanserat ett eftermarknadsystem för övervakning av förare i kommersiella fordon i Japan [1]. Detta för att förbättra säkerheten.

Systemet detekterar distraktion, sömnighet, sömn och olämplig hållning baserat på förarens ansiktsbild, som fångas genom en kamera installerad i kabinen. Om dåsig eller distraherad körning upptäcks initieras en varning.

Systemet kan bland annat köpas på Densos bensinstationer runtom i Japan och kommer att lanseras i andra länder senare i år.

Källor

[1] Denso News Releases. DENSO Releases New Safety Monitor to Reduce Accidents Involving Commercial Vehicles. 2018-05-15 Länk