Den automatiserade bilens interiör enligt Mercedes

Mercedes har offentliggjort en virtuell version av deras vision om hur interiören i självkörande bilar ska se ut [1]. Enligt utvecklingschefen på Daimler AG (som Mercedes tillhör till) kommer den nya interiören att möjliggöra nya sätt för interaktion mellan människor och hur de använder sin tid medan de färdas i en bil.

Konceptet utgår från idén ”digital living space” där passagerarna kan bl.a. vända stolar så att de sitter ansikte mot ansikte till varandra samt använda olika pekskärmar eller gester för att komma åt körrelevant information eller annan information av intresse.

Interiören ska demonstreras i en bil på Consumer Electronics Show i början av nästa år.

Källor

[1] Lawrence, A., Auto Express. This is the car interior of the future, according to Mercedes. 2014-11-17. Länk