Delade data för att accelerera utvecklingen

Det har ju sagts och skrivits mycket om värdet av data (Google, någon?), inte minst vad gäller uppkopplade och självkörande fordon. Nu har företagen Argo AI, Aptiv och Lyft öppnar upp sina data för att accelerera utvecklingen av självkörande fordon [1].

Källa:

[1] Leslie J Allen: Boosting AV tech by sharing the wealth — of data, that is, Automotive News 2019-07-25 Länk