Data om trafikskyltar från Mapillary

Stratuppföretaget Mapillary från Malmö, som arbetar med att skapa kartor med hjälp av datorseende, har nu öppnat upp världens största dataset med annoterade bilder på trafikskyltar [1]. 

Datasetet innehåller 100 000 bilder med 320 000 trafikskyltar tagna i olika länder, miljöer och väderförhållanden. Runt 52 000 av bilderna har annoterats och verifierats av människor, medan resterande bilder har delvis annoterats genom Mapillarys egen teknik för datorseende.

Datasetet är fritt att använda i forskningssyfte, men kommersiella användare får betala. Tanken är att stödja utvecklingen av självkörande fordon.

Här kan man ladda ner det berörda datasetet. 

Egen kommentar

Mapillarys data om trafikskyltar är unik och något som verkligen behövs. Här saknar jag dock ett viktigt valideringssteg mot data från myndigheter så att man vet att det kameran ser är i enlighet med trafikföreskrifter. I Sverige skulle detta vara Nationella vägdatabasen (NVDB). Här kan ni läsa om ett liknande initiativ i Storbritannien. 

Källor

[1] Ertler, K., Mapillary. Introducing the Mapillary Traffic Sign Dataset for Teaching Machines to Understand Traffic Signs Globally. 2019-06-27 Länk