Däck för automatiserad körning

Under Genévemässan (Geneva Motor Show) visade däcktillverkaren Goodyear upp sin vision av framtida produkter i form av två nya däckkoncept [1].

Det ena däckkonceptet heter Eagle-360, är sfäriskt och 3D-printat. Det har utformats med manövrerbarhet, uppkoppling och biomimicry med helt autonom körning i fokus. Det andra däckkonceptet, IntelliGrip, innehåller avancerad sensorteknik och är något mindre futuristiskt. Det är designat för delvis autonom körning.

Däcken kommer spela en allt större roll när köruppgiften blir automatiserad som den primära länken mellan fordonet och vägen. Det är därför viktigt att däcken utvecklas i takt med övrig teknik för automatiserad körning.

Källor

[1] Goodyear. Goodyear reveals concept tires for autonomous cars. 2016-03-01 Länk