Böter för Cruise-bil

En bil från Cruise Automation (som ägs av General Motors) fick i slutet av mars böter av trafikpolis i San Francisco [1]. Detta eftersom bilen ska ha kört för nära en fotgängare. Enligt Cruise är det helt felbedömt – bilen var mer än 10 feet (ca 3 meter) från fotgängaren.

I ett uttalande till polisen skriver Crusie följande: ”California law requires the vehicle to yield the right of way to pedestrians, allowing them to proceed undisturbed and unhurried without fear of interference of their safe passage through an intersection. Our data indicates that’s what happened here”. 

Egen kommentar

Det framgår inte om och hur det ovan beskrivna fallet lösts. Enligt vissa källor är det inte helt ovanligt att automatiserade fordon, som för tillfället testas i Kalifornien och andra delstater i USA, bryter mot reglerna. Det finns dock ingen systematisk rapportering av dessa fall då lagen inte kräver någon sådan rapportering.

Källor

[1] Lee, B. T., ArsTechnica. A Cruise self-driving car got a traffic ticket—GM says it did nothing wrong. 2018-03-29 Länk