Boschs tidplan för automatisering

På förr-förra veckans Automotive News Congress i Detroit visade Wolf-Henning Scheider, styrelsemedlem i Bosch GmbH, företagets plan för introduktion av automatiserade fordon i fyra steg [1]:

  • 2017 Integrated highway assist, där fordonet kan hålla sig i filen på motorvägar.
  • 2018 Highway assist, där fordonet också kan byta fil, med förarens godkännande. Föraren måste hållas ögonen på vägen.
  • 2020 Higway pilot, fordonet kan köra själv på motorvägen medan föraren kan göra annat. Föraren måste vara beredd att snabbt ta över kontrollen, om han/hon inte kan göra det kommer bilen att stanna vid vägkanten.
  • 2025 Auto pilot, fordonet kan köra själv från dörr till dörr utan förarens medverkan.

Bosch säger sig ha kontrakt för de två första stegen med en icke namngiven fordonstillverkare, medan teknologin för de två sista stegen ännu inte är klara för produktion.

Källor

[1] Automotive News 2015-01-14: Bosch outlines 10-year path to door-to-door driverless car länk