Blockchain-patent för prediktering av beteeende

IBM har sökt patent på användning av blockchain för att prediktera och dela fordonsbeteenden. Tanken är att självkörande fordon ska utvärdera sin omgivning och framförallt fordon körda av mänskliga förare, samt ladda upp informationen till en blockchain. Målet är att sprida information om hur förare beter sig men samtidigt bibehålla den personliga integriteten.

Källa:

[1] Marie Huillet: IBM Patents Blockchain Implementation to Manage Data For Autonomous Vehicles, Cointelegraph 2019-04-08 Länk