Bilateralt forskningssamarbete Sverige – Schweiz med möjlighet till finansiering

Skrivet av Jakob Mökander, Business Sweden.

SWII – Smart Products for Automated Transportation, 28 September, ETH Zurich

Söker ni finansiering för ert nästa marknadsorienterade forskningsprojekt? Är ni intresserade av automatiserade transportsystem och samarbeten med teknik- och FoU-chefer ifrån Ericsson, Saab, Bombardier, Autoliv, Swisscom, Postauto, Swiss Railways, ETH Zurich och EPFL för ert nästa utvecklingsprojekt?

Det industriella FoU partner- och finansieringsprogrammet SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII) och dess kommande aktivitet ”Smart Products for Automated Transportation” samlar FoU-intensiva storbolag, innovativa start-ups och forskare är i så fall av hög relevans.

SWII är ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Schweiz som syftar till att stödja gemensamma, marknadsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt. Finansiering finns tillgänglig genom Eureka och Eurostars. Resultat sedan starten 2012 är 29 finansierade R&D-projekt till ett sammanlagt värde av 37 MEUR.

Prioriterade underområden för årets konferens Smart Products for Automated Transportation är:

  • Tools for Smart Products
    Sensors and communication technologies incl. 5G, RFID and Emergency/Distress Communication, Data Management incl. Big Data & Simulation and Quality, Security & Standard.
  • Smart Solutions for Automated Transportation
    Tools for Management of Complex Systems, Tools for Multi Modal Transportation, Autonomous Systems for Smart Cities incl. energy efficiency, Quality, Security & Standards.

Konferensen äger rum den 28 september 2016 kl 8.00 – 18.30 i Zürich. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt. Svenska små och medelstora bolag har möjlighet att ansöka om resebidrag ifrån Vinnova: www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Resebidrag-EUREKA-och-Eurostars/

5 utvalda svenska små och medelstora bolag kommer få möjligheten att pitcha sin senaste forskning samt framtida idéer för deltagande industripartners, finansiärer och övrig allmänhet. Om du är intresserad av att pitcha vid konferensen, vänligen kontakta Maja Zoric, SPM, Business Sweden, Maja.Zoric@business-sweden.se

För mer information och fullständigt program se www.swii.org.

Registrering sker via www.b2match.eu/AutomatedTransportation2016/sign_up

Låter SWII intressant för dig? Anmäl dig redan idag!