Big data på Scania

Scania påpekar att big data och uppkopplade fordon är viktiga för transportsektorn där effektiva flöden är ett krav för lönsamhet [1].

Det är inte mängden av data som är avgörande utan hur den används. Effektiv analys av den insamlade informationen möjliggör bl.a. optimering av bränsleförbrukning, bättre förståelse för förarbeteende och tidigare detektering av olika fel i fordon. På sikt kommer också automatiserade fordon att kunna utbyta information mellan varandra och varna varandra för exempelvis dåligt väder.

Scania satsar stort på detta område. Antalet Scaniafordon som kan skicka information till fleet management och verkstäder kommer snart uppgå till 100.000.

Källor

[1] Scania. The next big data thing. 2015-02-16 Länk