Beslutsfattandeprogram som återspeglar den mänskliga hjärnan

En grupp forskare på Stirling University i Skottland har utvecklat en mjukvara för beslutsfattande i komplexa trafiksituationer, skriver The Herald Scotland [1].

Forskarna hävdar att deras mjukvara återspeglar beslutsfattandeprocessen hos människor och att den kan fatta beslut vid körfältsbyte samt kontrollera hastigheten, bromsning och parkering. Med hjälp av denna hoppas de kunna utveckla en autonom bil inom snar framtid.

Mjukvaran kommer att presenteras på International IEEE/EPSRC Workshop on Autonomous Cognitive Robotics som kommer hållas den här veckan på Stirling University [2].

Källor

[1] The Herald Scotland. Scots in driverless car lead. 2014-03-24. Länk

[2] International IEEE/EPSRC Workshop on Autonomous Cognitive Robotics. Länk